Služby

Poradenstvo v oblasti BOZP

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou   (ceny podľa dohody s objednávateľom)

Montaž , prenájom a demontáž trubkového lešenia  (ceny montáže a demontáže lešenia podľa dohody s objednavateľom , ceny prenájmu trubkového lešenia, podľa stanoveného cenníka jednotlivých prvkov trubkového lešenia za kus a deň, ceny sú bez DPH.)