Úvod

Naša firma vznikla v apríli 2001. Postupným vývojom krok za krokom, sme v roku 2010 získali od NÁRODNÉHO INŠPEKTORÁTU PRÁCE  SR oprávnenia v oblastiach :

  • 07.1. Výchova a vzdelávanie zamestnancov pracujúcich vo výške.
  • 07. 2. Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia ( lešenáři )

Okrem iného sa zaoberáme predajom širokého sortimentu výrobkov spoločnosti SINGIN ROCK. V našej ponuke máme všetko čo potrebujete pre bezpečný pohyb vo výškach a nad voľnou hĺbkou .

Poskytujeme Servis a prehliadky stanovujúce vyhláškou a výrobcom technických prostriedkov a prostriedkov osobného zabezpečenia.

V krátkej době našu ponuku rozšíříme o prehliadky a posudzovanie rizik na pracovisku  z hľadiska BOZP. Vypracujeme návrh komplexného systému riešenia  pracovnej a záchrannej techniky pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou.